Lärplattformar – på gott och ont

Under den gångna veckan har jag varit i kontakt med flera lärare som berättat att de är tvingade att skriva långa och krångliga planeringar i förutbestämda mallar. Lärarna får sällan svar för vem planeringarna skrivs och när de avkräver svar får de tillbaka mumlande och svepande formuleringar som det är det här systemet vi har nu och det måste ni använda. Det vill säga att huvudman svarar varken på frågan för vem lärarna planerar eller om systemet verkligen är ändamålsenligt. Detta är ett svek mot både lärarna och eleverna.

Egentligen behöver det inte vara så svårt. Administrativa system behövs för schemaläggning, elevfrånvaro, betyg och andra elevkänsliga uppgifter som åtgärdsprogram och omdömen. Dessa uppgifter måste skyddas av säker inloggning, vilket de flesta lärplattformar klarar av. Det här är ADMINISTRATIVA uppgifter som hör hemma i ADMINISTRATIVA SYSTEM.

Hur den enskilda skolan eller läraren väljer att planera är högst individuellt. Hur läraren sen väljer att presentera sin undervisning är en PEDAGOGISK FRÅGA och sköts bäst av LÄRAREN. Läraren som känner sin elevgrupp vet hur en lektion eller ett projekt på bästa sätt ska presenteras så att eleverna får stöd av planeringen. En lärare vet att en väl vald bild kan ersätta 1 000 ord och fungera effektivt för att sätta igång tankeprocesser redan innan lektionen har börjat. Eleverna förknippar ett specifikt lärande med bilden varje gång de ser den. Det är ur ett lärandeperspektiv bättre än att tvingas läsa igenom syftestext, centralt innehåll och kunskapskrav (ofta presenterade i matrisform).  

En planering ska fungera som ett stöd för elevernas lärande, väcka tankar och i bästa fall utmana eleverna (kognitiva konflikter). Det är heller inte förbjudet om planeringen inspirerar och lockar fram elevernas kreativitet. Passande frågor att ställa till de/den som bestämt hur undervisningen ska presenteras för eleverna kan vara:

  • På vilket sätt får eleverna stöd av planeringen?
  • På vilket sätt väcker planeringen elevernas tankar?
  • På vilket sätt utmanas eleverna?
  • På vilket sätt lockar planeringen fram elevernas kreativitet?
  • Hur tillgodoser planeringen elevers olika behov (t ex elever med läs- och skrivsvårigheter)?

Om huvudman har svårt att svara på frågorna ovan och fortsätter att hävda det är det här systemet vi har… finns här några länkar till artiklar som rör ämnet:

Per Kornhall – IT är ingen frälsare
Göran Svanelid – Lärares pedagogiska planering
Alignmentplanering (gemensamt för Alignmentplaneringen och Svanelids exempel är att de visar hur läraren kan planera sitt arbete. Hur läraren sedan väljer att presentera lektionen/området/planeringen är en helt annan femma).

En annan fråga som inte är helt oviktigt i sammanhanget är hur vårdnadshavaren både uppfattar skolan och kan ge sitt barn stöd i skolarbetet. Långa och krångliga planeringar inlåsta i administrativa system skapar knappast en bild av skolan som öppen, välkomnande och inspirerande. Lika lite ger de vårdnadshavaren stöd, utan vållar snarare problem.

Kommunerna vill samla all information på ett ställe, vilket naturligtvis är helt riktigt tänkt. Men hur läraren väljer att presentera sin undervisning måste läraren själv få avgöra. Om läraren vill använda flera digitala verktyg fungerar det administrativa systemet ofta dåligt. Det finns andra lösningar som är både snabbare och enklare. Om huvudman vill att eleverna och lärarna ska lära sig att använda ”modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” måste lärarna få använda alternativa lösningar som Google Drive, Drop Box, Youtube, bloggar och alla andra digitala verktyg som bara väntar på att få användas i skolan. Detta kan kommunen också enkelt lösa genom att läraren lägger en länk i det administrativa systemet. En länk som går till lärarens planering skapad…. i ett digitalt verktyg. På Gäddgårdsskolan länkar vi till en gemensam planeringsportal (en WordPressblogg). Vill du spana in den finns den här

Ytterligare ett stöd i argumentationen är att visa hur andra skolor gör. Idag har 100-tals skolor tecknat avtal med Google. Några av dessa ser du på kartan:

Skolverket om molntjänster i skolan
Facebookgruppen GAFE – Sverige

Lärare är inte lika, gör inte lika och står inte inför likadana elever. Därför går det inte att pressa in undervisningen i förutbestämda mallar. Hoppas att du som upplever att din huvudman inte förstår problematiken fått något nytt argument som kan användas för att ge dina elever bra förutsättningar att lyckas i skolan. Och att du får ägna din tid åt något viktigare, planera och utvärdera undervisningen till exempel.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s