Hur gör en elev som lär sig mycket?

Så här i slutet av terminen fick en av mina klasser fundera en stund på frågor om lärande och därefter skriva en kortare text. Det är alltid bra att formulera sig i skrift för det hjälper eleverna att på ett djupare plan fundera över sitt eget lärande (att sätta ord på sina tankar utan att formulera sig är ju svårt). Frågorna var bland annat: Hur vet man och ser att en elev lär sig mycket (generellt)? Hur märks det i klassrummet? Vad gör eleven? Skriv en text på 200-300 ord. Eleverna skrev riktigt bra texter med otroligt insiktsfulla tankar. Syftet uppnått. Eleverna tänkte till om hur andra gör för att lära och om de själva använder sig av liknande strategier. Jag kategoriserade elevernas tankar så att vi kan återvända till dessa strategier vid utvalda tillfällen under nästa termin. Ett urval av elevsvar:

DELTAR AKTIVT

Man ser i elevens ansikte att den hänger med. Det syns i ögonen. Eleven deltar i alla typer av uppgifter. Eleven gör det vi ska göra. Eleven räcker upp handen och visar att den vill delta. Eleven svarar på frågor.

STÄLLER FRÅGOR

Eleven ställer många frågor och vill veta saker. Eleven frågor också om hjälp.

LYSSNAR

Eleven lyssnar på vad som sägs i klassrummet. Lyssnar på både elever och läraren.

AMBITIÖS – GÖR SITT BÄSTA

Eleven lägger ner mycket tid på alla sorters uppgifter. Det syns tydligt då eleven ofta skriver dubbelt så mycket som andra.

FOKUS

Eleven låter inget annat störa, t ex mobil, Snapchat eller andra program på datorn. Eleven fokuserar och koncentrerar sig bara på sig själv och på uppgiften.

TROR PÅ SIG SJÄLV

Eleven har bra självförtroende och är säker på att det ska gå bra.

POSITIV ATTITYD – SER TILL ATT HA ROLIGT

Eleven väljer att ha en positiv inställning till det som ska göras och försöker hitta det roliga eller intressanta i alla uppgifter.

Uppföljning

Jag ställde följdfrågan Hur många av strategierna är kopplat till om man har fallenhet för något eller inte? Eleverna svarade blixtsnabbt Inga. På följdfrågan vilka som har möjlighet att använda sig av strategierna svarade de naturligtvis alla. Eleverna funderade på i vilken grad de själva använder ”framgångsstrategierna”. Eleverna svarade i Mentimeter som sammanställde klassens resultat. Fundera på i vilken grad du tycker att du själv använder dig av dessa strategier. Använd en skala 1-5, där 1 är inte alls och 5 är ofta. Resultatet:

8A

Siffran blev en ganska bra temperaturmätare för klassens aktivitet i klassrummet. Detta ska vi följa upp regelbundet. Förhoppningsvis kan vi hjälpas åt att fokusera på det som fungerar och att det smittar av sig. Siffran är förhållandevis hög och den överensstämmer väl med hur gruppen fungerar. De är aktiva och med på de mesta. Det ska bli spännande att se om siffran ökar och hur andra lärare upplever gruppen under nästa termin. Fortsättning följer…

Det kan också vara ett stöd för läraren att fånga upp elever som graderar sig själv lågt. Då kan läraren i ämnet tillsammans med eleven fundera på varför det är så och försöka hitta vägar att öka aktiviteten i klassrummet.

 1. ewa28

  Så bra! Hur gamla är eleverna som gjort denna uppgiften? Har studieteknik med åk 5-6 och känner att detta vore en bra uppgift för dem (kanske inte då att skriva 200-300 ord). Hur la du upp pratat innan för att de skulle koppla till frågorna?

  • fredrikarboga

   Just den här är från en åtta. Jag inledde med idrott, t ex hur mycket inställning och träning spelar roll i förhållande till talang för stjärnor som Kalla och Zlatan. De förstår att utan träning och aktivt deltagande i olika övningar blir det inget resultat. Därefter pratade jag om frågorna och förklarade vad de skulle fundera på. Eleverna fick resonera om frågorna parvis för att slutligen skriva texten.

  • Erik Sundell

   Det vore intressant att veta vilka svar du får Ewa! Elevers bedömningar om vilken studieteknik som fungerar bra verkar i allmänhet vara mycket dåliga.

   ——— (Relaterad kommentar från Facebook till Fredriks text) ———

   Dessa sammanfattade tankar tycker jag verkar överstämma med vad forskningsresultat visat!

   Ny utmaning: Vilka studiemetoder tror de är bra? Det har visat sig vara mycket svårare att besvara i överensstämmelse med forskningsresultat.

   Att på egen hand återförnimmas något / återberätta något / lista ut något på nytt, det är vad jag sammanfattar ”retrieval practice” innebär. — Detta är ett exempel på en mycket underskattad studieform av elever generellt, men har visat sig vara otroligt kraftfull när det kommer till att lära sig något så det sitter långsiktigt och gör förståelsen relativt användbar.

   Ett exempel på en katastrofalt överskattad studieform som inte håller måttet är att läsa om studiematerial flera gånger (rereading).

 2. Pingback: En lärare vars elever lär sig mycket | Fredrik Sandström
 3. ewa28

  Här kommer vad mina elever svarade. På torsdag ska de få skatta sig själv och fundera över hur de kan göra för att höja sin siffra (om de vill det). / Ewa

  Hur gör en elev som lär sig mycket?

  Koncentrerar sig

  · Anstränger sig för att hitta koncentration

  · vid behov tar ansvar för att hitta lugnet själv: annat rum, hörselkåpor

  · arbetar tyst vid eget arbete

  · stör inte sina klasskamraters koncentration

  · pratar om det som lektionen handlar om

  · arbetsro

  Deltar aktivt

  · räcker upp handen

  · ögonkontakt med den som pratar

  · chansar att svara även om man inte är helt säker på att svaret är rätt

  · visar intresse

  · diskuterar/argumenterar/samarbetar/pratar med andra vid grupparbete

  · kommer med många idéer vid grupparbete

  · tar del av andras information vid diskussioner och grupparbete

  · förklarar så andra förstår

  · engagerar sig i ämnet och uppgiften

  · visar vad man kan

  · uppmärksam

  · frågar för att lära sig

  · söker kunskap

  Pluggar hemma

  · gör/tränar på sina läxor i god tid och flera gånger

  · tränar extra

  Lyssnar aktivt

  · på läraren

  · på vad klasskamraterna säger vid diskussioner och på deras idéer

  Fokuserad

  · tar arbetet på allvar

  · gör sitt bästa

  · arbetar mycket på lektionerna

  · gör det som ska göras

  · effektiv

  · hitta det som kan vara ”roligt” i uppgiften eller ”belöna” sig själv när man är klar.

  · arbetar noggrant med sina uppgifter

  · antecknar vid föreläsningar för att komma ihåg

  Vill lära sig

  · frågar när hen inte kan

  · söker kunskap

  · kämpar för att lära sig

  · övar mycket/ofta på det som är svårt

  · Utmanar sig med svårare uppgifter.

  · Tränar och gör extra uppgifter

  Hjälper sina klasskompisar när de har det svårt genom ledtrådar/liknande uppgifter

  Äter bra

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s