Märkt: fördomar

Ett normkritiskt förhållningssätt

”Man kan inte använda media om man ska förstå världen. Om ni väljer att /…/ bara visa min sko! Den är ju jätteful. Den är ju bara en del av mig”. Medier förenklar bilden av verkligheten. Att ge eleverna en mer nyanserad bild av exempelvis människor, länder och sakernas tillstånd är makalöst viktigt! Hur många skor visar du i din undervisning? Hur ser de ut? Hur gamla är de? I vilket skick?