Märkt: portal

Presentera vad, varför och hur

Att kommunicera undervisning är ruskigt svårt, både i klassrummet framme vid tavlan och digitalt. Hur ska jag förklara vad vi ska göra, i vilket syfte, genom vad och hur det ska gå till? Detta läsår har vi i ämneslaget ambitionen att presentera undervisningen digitalt på ungefär samma sätt för våra elever för att öka tillgängligheten. Vi har bollat typsnitt, färger, disposition, navigation, relevans, ordval och bilder. Bland många andra saker. En workshop med alla ämnen står på agendan innan eleverna börjar vårterminen.

Alla lärare planerar i Googledokument som eleverna når via en enkel bloggportal. En startsida (ett Googedokument) för en lärare kan se ut så här:
För att komma till rätt planering klickar eleverna på sin klass och ett nytt dokument med aktuellt arbetsområde finns därmed tillgängligt. Där får eleverna veta vad som ska göras, vad de tränar på, samt information om eventuella läxor och inlämningsuppgifter.

På klassens övergripande sida finns ytterligare en länk till en detaljerad planering (i ett tredje Googledokument). Den planeringen består av arbetsbeskrivningar, frågor, elevexempel, bilder, presentationer, filmer och…. allt som ingår i undervisningen. För att skapa struktur i dessa dokument använder jag bland annat indexering. Läs mer här: Struktur med index, länkar och slides

Fördel med denna struktur är att hierarkin blir tydligare. Nackdelen är att antalet klick för att nå uppgifter blivit tre istället för tidigare två. Svårt det här! Hur kommunicerar ni undervisningens innehåll digitalt? Gör ni likadant på skolan? I ämneslaget? Har ni frågat eleverna hur de upplever olika lärares sätt att presentera undervisningen digitalt? För- och nackdelar med olika sätt?

Adventskalender med personliga lärare

Många skolor runt om i Sverige planerar och skapar digitala kalendrar med diverse överraskningar bakom luckorna. Även Gäddgårdsskolan. Men vår blir kanske lite annorlunda. Vi tänker bjuda på oss själva lite grand.

kalenderfb

Varje lärare väljer något personligt som den vill och kan dela med sig av till skolans alla elever (och andra som följer vår skolportal). Det kan vara någon sorts favorit: film, bok, plats, artist, idol eller någon annan viktig person. Det kan också vara ett personligt minne eller något som personen gör på fritiden. Syftet är att alla elever på skolan ska lära känna all personal på skolan lite bättre. Det är också ett sätt att bygga relationer med eleverna. Inlägget blir ett naturligt samtalsämne när man stöter på varandra i korridoren eller vid lunchbordet.

Det publiceras ett blogginlägg om dagen på vår skolportal www.gaddan.nu. Om många vill vara med, villket jag hoppas och tror, får vi börja redan i november. Ungefär så här kan ett inlägg se ut…
exempel

Ska bli kul att se hur eleverna tar emot kalendern!

 

Publicera elevernas böcker

Micke Kring och gänget på Årstaskolan har gjort många roliga och intressanta projekt. Jag gillar särskilt deras olika kanaler där elever får möjlighet att publicera arbeten. Så… kan Årsta kan väl Arboga… hem och snickra på en enkel portal. Just enkelheten var central när jag började skissa på upplägget. Det måste vara enkelt och tydligt att navigera för både elever och lärare. Annars kommer det inte att användas.

Från vår pedagogiska skolportal eller på www.gaddan.nu/bibblan  kan vem som helst besöka biblioteket. Just nu finns det inte så många titlar, men i slutet av året ska det finnas 100 elevproducerade e-böcker. Jag hoppas att minst tre klasser vill publicera sina berättelser på Bibblan under hösten.

bibblan

När böckerna finns på plats kan skolans alla elever, vårdnadshavare, släktningar, vänner och övriga läsa elevproducerade böcker. Från hela världen! Snacka om möjligheter. Det finns riktiga mottagare till elevernas texter. Eleverna kan inspirera varandra, sno idéer och förbättra sitt eget skrivande. Läraren kan dessutom se till att eleverna ger varandra respons i kommentarsfälten (fokus på det positiva såklart) eller ställer frågor direkt till författaren. Text- och språkanalys kan införlivas i undervisningen på ett naturligt sätt. Möjligheterna är många. Det är bara lärarens fantasi som begränsar möjligheterna.

Hur gör man ett e-bibliotek?

Ja, det är förstås lite pyssel, men inte helt omöjligt för den som har koll på blogg. Det går naturligtvis att lägga upp bloggen på många olika sätt. Jag gjorde så här:

 • Skapa en blogg med unikt namn (så att det är lätt att komma ihåg)
 • Varje inlägg motsvarar en bok
 • Inläggen kategoriseras på lämpligt sätt (jag valde år, 1-3, 4-6 och 7-9)
 • Lägg till Widget för fler sorteringsmöjligheter (t ex genrer) eller bestäm Etiketter
 • Spara elevernas berättelser som PDF och e-pub
 • Ladda upp filerna på Google Drive
 • Länka till bokfilerna från respektive inlägg

Besök oss gärna på www.gaddan.nu (klicka på Bibblan). Årstaskolans bibliotek är vrålsnyggt, men det är på en helt annan nivå som ställer andra krav, än punktlistan ovan, på administratören. Titta här:  www.bibblis.se

 

Planering i en digital skolportal

För fem år sedan offentliggjorde lärare sina planeringar eller arbetsmaterial väldigt sällan. Om det gjordes låg det som PDF bakom inloggning på skolans administrativa nät. För tre år sedan valde två lärare på skolan att lägga allt material helt öppet via bloggar. Idag är vi ett tjugotal lärare av skolans ca 30 ämneslärare som helt öppet och med full insyn väljer att publicera delar av eller hela planeringar för elever, vårdnadshavare och andra intresserade (t e x lärare på andra skolor i kommunen) via vår inofficiella skolportal www.gaddan.nu. Gaddanportalen är helt och hållet ett lärarinitiativ och används enbart som pedagogisk plattform. Myndighetsutövning i form av betyg, frånvaro och omdömen finns på administrativa nätet, likaså den officiella information som t ex skolledning och expedition delger.

På gaddan.nu finns det två sätt att dela sitt material. Antingen via länk till Googledokument (ett unikt för varje lärare) eller klass- eller ämnesbloggar. I år testar vi bloggar då flera lärare uttryckt önskan att enkelt och lite snyggare kunna dela filmklipp och kategorisera planeringar. Just nu har vi 14 Googlelärare och fem bloggare, men flera är på gång!

planeringigaddan

Fördelar med en öppen skolportal

 • Inget krav på inloggning. Öppet – för alla!
 • Enkelheten. Några klick bort finns all planering och alla uppgifter.
 • Dela – med flera. Kollegialt lärande utan att man egentligen gör något. Att andra läser och ställer frågor gör att läraren indirekt utvecklar den egna undervisningen… både läraren som svarar och den som ställer frågan.
 • Läraren tvingas fundera på hur uppgiften eller upplägget tas emot av eleverna. Hur ska jag kommunicera (digitalt) på bästa möjliga sätt så att eleverna förstår och lär sig det jag har tänkt? blir frågor som läraren ställer sig fortlöpande.
 • Ringar på vattnet. När lärarna väl lärt sig blogg eller Google Drive blir steget att lära sig andra digitala verktyg inte så stort längre. Flera lärare använder t ex Padlet, Kahoot och Thinglink regelbundet.

Svårigheter att övervinna

 • En del tycker att det är lite ”läskigt” att publicera sina texter helt öppet. Men om man ser det som ett arbetsmaterial  (jmf med en anteckningsbok) där språk, upplägg och uppgifter hela tiden förändras och förfinas brukar tröskeln bli lägre.

Är du intresserad hur vi lagt upp portalen, klicka på bilden för att titta in!
gaddanportal