Märkt: kortfilm

Min granne är en mördare

The Shovel är en krypande läskig mordhistoria med lysande dialog och oväntad dramaturgi som utspelar sig i ett grannskap. Vi spenderar hela våra liv omgivna av andra människor utan att de allra flesta fall fundera så mycket på vad som försiggår i huset eller lägenheten bredvid. Våra närmsta grannar heter Harald, Anna-Karin, Ulf, Jenny, Micke och Malin och är de allra bästa. Men de som bor i nästa kvarter och som jag ser nästan varje dag vet jag ingenting om. Har du koll på alla dina grannar?

En novellidé: Tänk om någon granne… är farlig… på riktigt… Mohahaha! (Bilderna i montaget är hämtade från Free Icons)

min-granne

Inledning

För att fånga eleverna. Brukar du tjuvkolla på dina grannar? Det kanske du inte ska…

Eleverna kan fundera på och samtala om:

  • Vad såg killen?
  • Vad tror du egentligen hände i huset mittemot?
  • Vad tror du händer nu med den nyfikna killen?
  • Känner du dina grannar? Vad vet du om dem? (lämpligt att koppla samtalet till personlig integritet kanske)
  • Hur mycket får man titta över staketet och lyssna genom väggarna… egentligen?

Använda film som stöd i skrivandet

Efter det korta klippet kan vi analysera tillsammans och se vad som gör det spännande. Vi försöker klä dramaturgin i ord bildruta för bildruta. Hur skulle en text se ut om handlingen var densamma? Hur kan karaktärerna gestaltas? Jag visar ca 10-20 sekunder som eleverna sedan får två minuter på sig att beskriva. Eleverna läser upp texterna för varandra och vi lyfter några exempel i helklass. Detta förfarande upprepas tills klippet är slut.

För att komma in i rätt stämning och hämta ännu mer inspiration ser vi The Shovel. Eleverna får samtala om filmen utifrån Chambers modell för textsamtal (vad tyckte du om/vad tyckte du inte om/vad undrar du över/vilka mönster ser du).

Att skriva en skräckinjagande novell

Slutligen introduceras novellens ramar:

Förutsättningar: Du flyttar in i ett nytt kvarter.
Problem: Första kvällen ser du hur någon blir mördad i grannhuset.
Dramaturgin stegras: Mördaren gräver ned kroppen i trädgården.
Klimax: Mördaren tittar upp och ser din gestalt.

Slutuppgift

Skapa ett fängslande omslag som förtydligar och förstärker berättelsens innehåll. Bilden ovan, som dessutom är en parafras på ett vansinnigt snyggt skivkonvolut, är gjord i Pages (med Alfafunktionen) som infogats i Canva där rubriken tillkommit. Lycka till!