Märkt: Canva

Att kombinera bild och text

En enkel, rolig och kreativ uppgift efter avslutat skrivande (ofta berättande texter). Innehållet styr formen:

Skapa ett omslag till din text som förstärker och förtydligar det du vill berätta med din text. Välj en bild som passar till din text. Välj titel med omsorg. Typsnitt. Storlek. Färg. Disposition.

Så här kan det se ut när mina elever laborerar i Canva:

En formgivare vill förmedla textens budskap på bästa möjliga sätt i bilden, som samtidigt ska vara estetiskt tilltalande för läsaren. Från 6:00 kan du se hur ett omslag till Alice i underlandet växer fram. Magi!

Textspana efter Stjärnlösa nätter

Vi håller på att avsluta läsningen av Stjärnlösa nätter (Arkan Asaad). Som avslutning ska eleverna få en läxa som bygger på min kollega Tomas Hollstens idé Textspanarna. De ska leta efter texter som handlar om något av bokens teman. Eleverna väljer själva var och vad de letar efter.

Några av de textspaningar jag har gjort och använt i undervisningen ses på bilden ovan (bilden är skapad i Canva). Med på bilden finns även en samling av de teman som vi läst, samtalat och skrivit om under läsningens gång. Så i samma bild ryms: uppgiften, exempel och övergripande förslag på kopplingar. Ska bli spännande att se vad eleverna hittar! Ord, frågor och parallella spår om Stjärnlösa nätter finns i mycket osorterad form här: Makt över ditt liv?

En lektion med digitala verktyg

En händelse och ett konstverk som naturligtvis kan ingå i ett större sammanhang. Inlägget är kortfattat för att visa hur strukturen och användandet av digitala verktyg kan se ut.  En 3D-version av Guernica (1937) väcker många tankar och kan användas när eleverna läser om mellankrigstiden och andra världskriget, men den kan säkert ingå andra sammanhang också, till exempel för att koppla till aktuella händelser (situationen i världen och mänskliga rättigheter).

En lektionsidé med digitala verktyg

 • Titta på filmen. Vilka tankar får du efter den? Vilka ord dyker upp i huvudet?
 • Samla ord i en Answergarden. Utmana eleverna att de ska samla 100 ord på fem minuter (brukar alltid fungera).
 • Kategorisera orden på valfritt sätt eller som läraren bestämmer, t ex i ordklasser.
 • Välj valfri del av konstverket (skärmdump).
 • Skapa en dikt (av de kategoriserade orden) som passar till bilden.
 • Kombinera text och bild i en Canva.
 • Publicera i en Padlet och ta del av varandras dikter! Tala och lyssna.

De digitala verktygen används för att presentera, producera, publicera och interagera.

Kombinera bild och text

En rolig idé hämtad från veckotidningarna…. skriv en rolig, underfundig eller tänkvärd text till en bild. Presentera en bild varje vecka, gärna samma lektion. Du kan ha bilden projicerad redan vid lektionens start så att eleverna ser den när de kommer in. Efter ett tag behöver du inte ens introducera inledningen. Eleverna kan sätta igång på en gång eftersom de vet rutinerna. En lugn, kreativ och eftertänksam lektionsstart!
Jag är ledsen.Jag säger inte ett ord.Du är djävulen förklädd.Förstår du konsekvenserna av dina lögner- (2)

En aktuell bild eller en som anknyter till pågående arbete med infogad tanke- eller pratbubbla (referenser till sångtexten) i Pages, Word, Keynote eller Powerpoint fixar bilden. Förstärk med en rubriksättning (slutgiltiga bilden gjord i Canva) och publicera i en gemensam Padlet.

Livets lotteri – ett skrivprojekt

Nedan följer delar av en variant på Boken om mig (som vi övergett för länge sedan då den inte riktigt ”tog fart”). Den här varianten har vuxit fram under de senaste åren och blir tydligare och bättre för varje år som går. Varje del föregås av gemensamma övningar (t ex läsning av texter, identifiering av typiska inslag i texterna och idésamlande), parvisa resonemang och en hel del tänkande. Eleverna måste ju veta vad reportage, resonerande text,  beskrivande text och mininovell är för något eller för den delen hur man genomför en intervju eller hänvisar till källor för att kunna skriva de olika texterna. Delarna introduceras en i taget för att ge eleverna tid att tänka, samtala och påbörja sitt skrivande. Antal lektioner totalt, inklusive introduktioner, genomgångar, övningar och skrivande, ca tolv-femton (tre lektioner/vecka i fyra-fem veckor).

Nedan presenteras enbart delar av uppgifterna. Här finns hela uppgiften i ett Googledokument – enbart skrivprojektets upplägg och elevuppgifter. De gemensamma övningarna och inslagen får du anpassa efter den elevgrupp som du har framför dig.

Uppgiften – Livets lotteri

Du ska skriva olika texter om en fantastisk, unik, underbar och fullständigt makalös person – dig själv! Men texterna ska också handla om andra människor på andra platser och i andra tider. Du ska jämföra din egen livssituation med deras och fundera över varför just ditt liv har blivit som det är i Livets lotteri.

Du ska ta med foton så att boken blir trevligare att läsa. Det är dina tankar och upplevelser som är det viktigaste. Skriv inte bara vad som hände utan försök att få fram varför detta har haft betydelse för dig och hur det har påverkat dig.

Omfattning: Ca 0,5-1 sida/uppgift, totalt 2,5-5 sidor.

Tid till förfogande: Ca fyra veckor

DEL 1 VEM ÄR JAG?

Några av frågorna som eleverna kan välja att skriva om: Hur du blev som du är? Händelser eller personer som påverkat dig? Finns det någon i din familj eller närhet som du liknar? Eller ser upp till? Eller som du har en speciell relation till? Vilka egenskaper har du?

Gör så här
 1. Samla ord och idéer i en tankekarta, stödord.
 2. Börja skriv den del där du lättast kommer igång.
 3. Klipp och klistra ihop dina stycken.
Lista med positiva egenskaper

självförtroende, envis, lätt att samarbeta, antar utmaningar, effektiv, brett kontaktnät, punktlig, ansvarsfull, analytisk, drivande, lyhörd, metodisk, social, optimist, nyfiken, kreativ, ordningsam, generös, hjälpsam, givmild, sympatisk, empatisk

Lista med negativa egenskaper

envis, rotlös, kontrollbehov, dålig på att kompromissa, velig, svårt att fatta beslut, fattar för snabba beslut, otålig, kritisk, försiktig, långsam, pratar mycket, tidsoptimist, enstöring, pessimist, naiv, slarvig, snål, egoist, nedlåtande

DEL 2 ETT REPORTAGE

Intervjua någon av dina föräldrar eller mor-och farföräldrar om deras barndom och skriv ett reportage. I reportaget ska du försöka beskriva den person du valt så utförligt som möjligt (Det är viktigt att du får med de typiska inslagen som finns i ett reportage. Här kan du se hur ett reportage ser ut).

DEL 2B ETT REPORTAGE – Jämför med dig själv

Nu har du träffat en släkting och förhoppningsvis lärt känna personen på ett nytt och fördjupat sätt. Tänk om du hade vuxit upp under samma förutsättningar och varit med om samma saker. Hur hade det påverkat dig tror du? Hur skulle du ha gjort och tänkt? Försök att jämföra personen du intervjuat med dig själv. Du kan tänka:

 • Lika / olika
 • Så skulle jag också göra / så skulle jag aldrig göra
 • Förr i tiden / idag

Rubriken kan vara Personen X och jag: Min morfar och jag….

DEL 3 MITT NYA LAND

LIVETS

Använd dig av Livets lotteri som Rädda Barnen producerat. Gör testet och se var du statistiskt sett troligast skulle bli född. Använd dig av sen av texten på “Livets lotteri” (under de olika rubrikerna “Barndödlighet” osv), Globalis och Landguiden för att  ta reda på mer om det land du skulle kunnat bli född i.

 • Skriv en kort faktatext om landet.
 • Du ska referera till minst två källor (infoga fotnoter) när du skriver din faktatext om…
 • … några områden (två-tre) som ekonomi, fattigdom, utbildning.

Du kan göra så här:

 • Skriv upp stödord medan du läser texten.
 • Ta bort den ursprungliga texten.
 • Skriv en egen text med hjälp av dina stödord.
 • Infoga fotnoter.

DEL 4 EN MININOVELL

Använd dig av resultatet och texten från ”Livets lotteri”.  Skriv sedan en minovell som utspelar sig i ditt nya lands miljö och/eller handlar om något som är “typiskt” för landet. Det kan handla om hur livet är, funderingar kring drömmar och förväntningar inför framtiden. Berättelsen kan handla om sorg och/eller glädjeämnen. Tänk på att den ska utspela sig under väldigt kort tid, ett ögonblick eller en timme och handla om dig (välj själv om du skriver i jag-form eller tredje person).

Börja med att placera dig själv på en bestämd plats och tidpunkt, t ex “Jag klev upp ur sängen och började klä på mig mina trasor” eller “När Liza svänger in på uppfarten med sin Ferrari efter skolan…”

Förslag på titlar

Min arbetsdag på fältet, Liza – född med silversked i munnen, En dag i mitt 14-åriga liv, Jag går i skolan

DEL 5 EN FRAMSIDA – Ordspråket

Framsida med valfri titel (Kalla den inte bara ”Livets lotteri” utan ge den gärna en personlig undertitel som exempelvis: ”Fredrik – klok som en uggla” eller ”Fredrik – fri som en fågel” eller “Fredrik- modig som ett lejon”). Intro del 5: Kombinera bild med ordspråk. Välj en liknelse, ett ordspråk eller idiom.

FRI SOM EN FAGEL

 1. Leta bilder på PLATSER, SAKER/DJUR
 2. Ta en selfie
 3. Skapa bilden i Pages eller Keynote (med Alfa om du behöver)
 4. Den färdiga bilden med ordspråket skapas i www.canva.com

DEL 6 MITT SPRÅK OCH JAG

Tänk på hur du uttrycker dig, i både tal och skrift. Fundera på vilka ord och uttryck du använder ofta. Fråga gärna någon i din närhet om du har svårt att komma på vilka det är. Fundera på om du uttrycker dig olika i tal och skrift, med olika personer (t ex kompisar, familj, andra släktingar, lärare osv) och i olika sammanhang. Du kan börja med:

 • Samla ord och uttryck du använder ofta i en lista
 • Fundera på varför du använder orden (fyll på listan)
 • Fundera på i vilka sammanhang och med vem du använder dem, gör en tankekarta
 • Fundera på hur andra uppfattar dig utifrån de ord du använder (fyll på tankekartan)

Skriv en löpande text där du resonerar om ditt språkbruk. Utveckla dina tankar om ditt språk, vilka ord/uttryck du ofta använder, varför, i vilka sammanhang och hur det kan uppfattas av andra. Du kan också resonera om följande två påståenden. Vilket tycker du känns mest rätt?

 1. Mina tankar och känslor påverkar mitt språk (hur jag pratar och skriver)
 2. Mitt språk (hur jag pratar och skriver) påverkar mina tankar och känslor

Sen då?

Eleverna sammanställer alla texter snyggt i rätt ordning med omslagsbilden först såklart. Texterna ska sedan ”publiceras” för valfri person, till exempel någon där hemma, personen som blev intervjuad, en släkting eller nära vän. Den som läser kommenterar innehållet och hur denne uppfattar personen i ett brev, allt i positiv andra såklart. Denna text infogas också i boken. Vi skriver ut texterna och ser till att de hamnar på ett bra ställe. Det här är i första hand en bok för eleven själv.

Kombinera ordspråk och bild

Mina åttor håller just nu på med ett omfattande skrivarbete där de skriver olika typer av texter som på något sätt anknyter till identitet. De ska även skapa en framsida till sina texter. Ett omslag som berättar något om vem de är, vill vara eller kommer att bli. Uppgiften är ganska enkel och består av några steg:

 1. Välj en liknelse, ett ordspråk eller idiom som på något sätt berättar om vem du är, vill vara eller kommer att bli.
 2. Berätta om ditt valda ordspråk för en kompis. Förklara ditt val. Ge varandra förslag på hur den färdiga bilden kan se ut.
 3. Leta bilder på PLATSER som passar till din KÄNSLA du får när du tänker på ordspråket (och dig själv).
 4. Komplettera med SAKER, DJUR eller något annat som kan förstärka KÄNSLAN.
 5. Visa dina bilder och idéer för en kompis. Ge varandra förslag på hur bilden kan se ut.
 6. Ta en selfie med enfärgad bakgrund.
 7. Skapa en bild av BAKGRUNDEN, SELFIEN och SAKEN i Pages eller Keynote (med Alfa om du behöver).
 8. Den färdiga bilden med ordspråket skapas i www.canva.com

FRI SOM EN FAGEL

Känslan när jag får susa fram på mina supersnabba slalomskidor 🙂

* Jag är hämtat idén från Sten Canevall, en bildlärare med grymma idéer. Här en länk till hans blogg