När miljön beskriver en känsla

En kollega berättade om en enkel övning som går ut på att göra eleverna medvetna om hur miljön kan användas för att förtydliga och förstärka till exempel en karaktärs känsla. I En ö i havet av Annika Thor är miljön en viktig del av berättelsen. I bokens inledning möter de vilsna, frusna och flyende flickorna en karg och hård miljö. Efter olika övningar och gemensamma iakttagelser får eleverna själva leta efter hur författaren använder miljön för att beskriva huvudpersonens känslor. Det finns några ställen i valt kapitel där detta förekommer. Uppgiften i korthet: Författaren använder sig av en miljöbeskrivning för att skildra hur Steffi känner sig när hon har lärt sig cykla. Citera beskrivningen och förklara hur Steffi känner sig.

Den tydligaste miljöbeskrivningen lyder:

annikathor

En elev hittar direkt citatet ovan och skriver i sin läslogg. Jag tror att Steffi känner sig lätt, fri och lycklig. Ord som spirande gräs, ljumma vindar och fladdrande hår tycker jag uttrycker de känslorna då de låter lyckliga och beskriver bra saker.

En följdfråga som eleven ställer till sig själv (kan ju läraren göra annars): Hur hade författaren beskrivit miljön om Steffi misslyckats med cyklingen?

Om Steffi känt sig hopplös så kanske miljöbeskrivningen istället hade lytt:

Vinden piskade och de fick hår i ögonen. Sältan från havet sved på deras hud och solen gassade. Halvtorrt gräs slokade längs vägkanterna och mellan stenhällarna”. 

Enkel övning med insikter som eleverna alltid kan ha med sig i både sitt läsande och skrivande. Tack för tipset Sven!

Att utvärdera Läslyftet

Nu är vi igenom halva första modulen ”Samtal om text” i Arboga, där jag är handledare i två lärargrupper. Lärarna har läst, tänkt och resonerat om många kloka tankar, insikter och ideér. De har dessutom testat fyra aktiviteter med nya erfarenheter som följd. Hittills är tongångarna positiva, men såklart finns det en och annan konstruktiv tanke som gör att man som handledare får justera upplägget något. Vanligaste invändningarna hittills har varit konflikterna mellan:

 • Teori och praktik. Diskussionerna blir för teoretiska och vi kommer för långt ifrån ”huret”. Någon annan tycker att vi är för mycket i ”huret” och för långt ifrån teorin.
 • Egen praktik och cyklernas innehåll. Viktigt att diskutera sidospår för att det känns angeläget här och nu, men också viktigt att fundera på hur verksamheten kan utvecklas med stöd av aktuellt innehåll. Tiden räcker inte riktigt till både och… ibland…

Det är en svår balansgång att som handledare stundtals utmana och ibland provocera och samtidigt vara lyhörd och uppmuntrande. Det är också en grannlaga uppgift att veta hur mycket ”ny kunskap” jag som handledare kan föra in i gruppen, utan att bli mästrande och Bror Duktig. Öppna frågor är bra, men samtidigt som de får en att tänka till kan de också exponera tankar som läraren inte är redo att dela med sig av. Frågan är hur många frågor kollegiet orkar med av sorten:

 • Hur tänker du?
 • Vad menar du?
 • Vilka möjligheter ser du?
 • Vilka hinder ser du?
 • Vilka konsekvenser kan de få för…?
 • Kan du konkretisera?
 • Vilket är nästa steg?

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är TTT (tid till tanke). Jag som handledare har avsatt tid att förbereda träffarna. Det har deltagande lärare inte i samma utsträckning. Därför bör handledaren ta hänsyn till detta genom att vara lyhörd på var samtalen landar och låta det vara utgångspunkten i vilka frågor som därefter ställs. Det kan finnas en inneboende konflikt i Läslyftets upplägg med det stundtals höga tempot och möjligheten att stanna upp där det kanske skulle vara bra att få göra det. Att hitta balansen mellan gas och broms helt enkelt. Men enkelt är det inte.

Deltagande lärare har svarat på en enkät. Den ger alla möjlighet att tycka till (om man inte vill göra det muntligt) och samtidigt får jag en indikation på hur lärarna upplever träffarna. Svaren går också utmärkt att använda som samtalsunderlag för hur vi tillsammans lägger upp resten av träffarna (t ex utifrån ovan nämnda ”konflikter”). Här är enkäten. Feel free to copy!

Ond bråd död… eller menlösa sagor?

I Läslyftet dyker alla möjliga spår vid sidan av litteraturen och filmklippen upp. I samband med ”val av text” berättade lärare att vårdnadshavare ibland haft synpunkter på texter eller filmer de valt. Den var alldeles för läskig! Hur tänkte du nu? Den typen av texter får du aldrig låta barnen möta igen.

Det är inte de första lärarna som vittnar om hur andra försökt påverka lärarens text- eller filmval. Självklart ska vårdnadshavare, skolledning och andra ha synpunkter på vad vi läser i skolan, men vissa synpunkter tenderar att baseras mer på känslor och värderingar än förnuftsmässiga argument. I vissa fall har känslorna svajat så häftigt att skolledning/huvudmän ålagt vissa texter med förbud eller tagit bort böcker från bokhyllan (Böcker i skolan upprör). Detta fenomen har till och med spridit sig till universitetsvärlden med så kallade triggervarningar (för olika saker). Läs mer i Triggervarning – men för vadå?

Vi ska inte skrämma slag på barnen och göra dem rädda för omvärlden. Men vi kan inte skydda barnen från ondska. Inte heller från svåra och komplexa frågor. Bara den senaste veckan har jag med yngsta barnet (8 år) haft flera samtal som inte är så lätta att föra. Frågorna är komplexa och referensramarna är fortfarande begränsade. Frågan om Idoldeltagaren Cameron: Kan man vara både kille och tjej? Samtidigt? Eller efter programmet 112: Varför är ansiktena suddiga på de som har gjort fel?

Ett annan aktuell och fruktansvärd händelse är mordet i sommarstugeområdet utanför Arboga som vevats om och om igen på nyheterna. Barnen hör och ser om det som skett. Pratar på skolgården. Eleverna skapar sin uppfattning om vad som har hänt. Sin bild av gott och ont. Bygger upp egna rädslor. I skolan har vi chans att samtala om vad som händer. I verkliga livet. Genom litteraturen.

För några veckor sedan publicerade jag skrividén Min granne är en mördare. Någon har hört av sig och haft synpunkter på lämpligheten i en sådan skrivuppgift. En ”utvidgad kollega” berättade att dennes elever tidigare mött lärare som aldrig lät eleverna skriva om ”läskiga” saker och införde just triggervarningar. Filter och omdöme är naturligtvis bra, men om vi som lärare censurerar verkligheten (och den undervisning som eleverna möter) gör vi barnen en björntjänst. Jag överlåter till en mycket klokare att avsluta som redan för 50 år sedan hade synpunkter om vilka böcker barn ”ska” läsa. Vad hon själv läste som barn?

Jag var som en liten gris… jag var allätare!

Klicka på bilden för att höra vad Astrid läste och gick igång på. Eller varför inte bara njuta av hur två ordmakare av rang, Astrid Lindgren och Tage Danielsson kommunicerar med varandra.

astrid-lindgren-1960-4

Bilden av Astrid

Att publicera en text på tre olika sätt

Det går att publicera elevtexter på en mängd olika sätt, både analoga och digitala. Jag har skrivit om det tidigare i Att skriva för en mottagare. Idag är det många skolor som bygger upp e-bibliotek där eleverna kan ladda upp egna texter och läsa andras i olika filformat, till exempel PDF eller e-pub. Titta gärna in på Bibblan, Gäddgårdsskolans bibliotek för att se hur texter kan publiceras som blogginlägg. Det finns dock enklare sätt än att bygga ett digitalt bibliotek för att publicera elevernas texter digitalt.

Jag har slängt ihop (med betoning på slängt) en exempelnovell på temat Min granne är en mördare, rensat bort 90% av texten för att tydligare och mer effektivt visa hur samma berättelse kan publiceras på tre olika sätt.

Kombinera bilder och text i Google presentation

Klicka dig fram med hjälp av pilarna under bilden för att läsa novellen.

Kombinera bilder, text och ljud i Quicktime och Youtube

Presentationen är filmad med Quicktime (Screen Cast), upplagt på Youtube där klippet har putsats och fått en ljudslinga.

Kombinera bilder, text och muntligt berättande i Adobe Spark Video

Jag använder presentationen som stöd vid inläsning. Samma bilder (alla är hämtade från Public Domain) som finns i presentationen har infogats Spark Video. Här kan du lyssna på: Min granne är en mördare. Mycket nöje😉

Att visualisera frågorna

Att ge både elever och sig själv som lärare stöd i undervisningen med bilder har iallafall för mig varit ovärderligt. Det blir så mycket lättare att komma ihåg frågeställningarna och på något sätt framträder syftet med samtalet tydligare. Det blir lättare att återvända till tidigare resonemang, att göra kopplingar, ställa följdfrågor och samtidigt ger bilden både eleverna och mig en tydlig struktur under ett samtal eller vid en skrivuppgift. Olika samtals- eller analysmodeller får sin unika bild. Jag har tidigare skrivit om bildens betydelse i Att visa hur jag tänkerPluggkoden och Svenska – ämnets kärna.  Nedan ett exempel av Aidan Chambers fyra centrala frågor i ett boksamtal:

vad-jag-tycker-om-i-texten

Bilden ser kanske lite tråkig ut, men min erfarenhet är att ju enklare den är, desto tydligare blir det för eleverna. Enkelhet kan ibland bli till abstraktion som i exemplet Det saknas något i venndiagrammet, men i detta fall är symbolerna väl bekanta för eleverna. Testa den gärna och se hur den fungerar i ditt klassrum. Eller varför öppna Canva och skapa en egen bild?

Det saknas något i venndiagrammet

Venndiagrammet kan ge eleverna struktur och stöd till exempel i en analys, men att använda det i praktiken är inte lika enkelt som diagrammet är lätt att rita. Ofta hamnar eleverna på ytan och de har svårt att sortera orden så att eventuella ämnen eller abstraktionsgrader hamnar på samma plats. Dessa erfarenheter delades unisont av en lärargrupp som testat aktiviteten i Läslyftet. Vi funderade en hel del på om venndiagrammet också egentligen behöver lite stöd… Ett exempel med Alfred och Anton (ur Emil i Lönneberga) illustrerar hur orden kan hamna hur som helst och utan koppling till varandra (varken ämne eller abstraktionsgrad). Men med lite stöd skulle det bli lite tydligare… kanske…

venn2

Eller har vi gjort en tabell nu? Vore spännande att ta del av era tankar om för- och nackdelar med venndiagrammet. Dess möjligheter och begränsningar?

Vad TANKESTOPP i texten kan ge eleverna… och läraren

I Läslyftet ingår det att förbereda och testa olika aktiviteter i sin egen undervisning. En sådan är Tankestopp. I korta drag gör läraren kopplingar ”text till text”, ”text till sig själv” och ”text till omvärlden” vid lämpliga ställen i texten. Därefter får eleverna göra tankestopp själva efter lärarens förebild. Tankestopp beskrivs mer utförligt i Barbro Vestlunds text (sid 8) och jag har skrivit om det tidigare i Att visa hur jag tänker. Efteråt funderar läraren till exempel på:

 • Vad fungerade bra/mindre bra?
 • Vad blev synligt för dig (av lärande och din egen undervisning)?
 • Vad tyckte eleverna att övningen gav?

Att utvärdera tillsammans med kollegor

Under samtalet redogör lärarna hur de har gått till väga, syftet med övningen och hur det har gått. Det är fascinerande och oerhört lärorikt att lyssna på alla lärares olika erfarenheter. Några hade fokuserat på ord och begrepp, andra på innehåll och några på både och. En del lärare valde nya texter, andra lät eleverna backa tillbaka till en text de redan läst och någon spelade på de känslor texten väckte. Här är några av lärarnas tankar i kortformat:

”En strategi som kan användas i andra ämnen”. Eleverna blev medvetna om hur de kan lära sig genom att stanna upp och ibland backa i texten.

”Våga lita på att eleverna har tankar”. Ge eleverna tid att uttrycka sig – vi hittar vägar.

”Eleverna blir intresserade om jag är intresserad”. Att välja (och förbereda) en text jag tycker om.

”Det spårar ut, men på ett bra sätt”. Eleverna kan göra hur många kopplingar som helst om de ges möjlighet.

”Efter tre tankestopp fick eleverna välja ett eget ställe i texten där de fick göra tankestopp”. En bekräftelse på det jag redan gör, men kan min medvetenhet om tankestoppets betydelse göra att undervisningen blir ännu mer genomtänkt och kvalitativ?

”Eleverna protesterade när vi skulle backa i texten”. Men eleverna blev motiverade när de hittade nycklar i texten: Stod det redan där?

”Jag överdrev mina känslor… ganska mycket”. Eleverna gick igång på det och kopplade hej vilt.

”Eleverna efterfrågar att läraren styr samtalet”. Så att det inte spretar för mycket och att vi kopplar tillbaka till texten.

”När vi kopplar till egna erfarenheter kommer vi ihåg”. Elevernas medvetenhet om sitt eget lärande.

”Det är svårt att välja en bra text och det tar tid”. Hur prioriterar jag detta bland allt annat?

Hur hanterar vi ”svåra frågor om känsliga ämnen” som dyker upp i texterna?

”Slå  i ordboken” kan betyda åtminstone två saker! Insikt om att inte ta något för givet. Vad förstår eleverna egentligen? Hur vet jag det?

att

(Bilderna i montaget finns här: Bänken Boken Handen är min egen)

Det visade sig att majoriteten i gruppen inte kände till begreppet att ”slå i ordboken”. Tillsammans vidgade klassen förståelsen för begreppet och gav förslag på andra ord som beskriver aktiviteten, till exempel leta i en ordbok vad ord betyder. 

Det blir en angenäm uppgift att välja bland alla intressanta trådar ovan och fortsätta samtalen nästa vecka!