Märkt: viralt

Sjumilakliv i språk och tanke

Tillsammans är de didaktiska frågorna VAD, VARFÖR och HUR sammanlänkade och undervisningen förutsätter att de tre ”lirar med varandra”. Motorn i undervisningen är frågorna. Frågornas avsikt kommer att leda eleverna i en viss riktning, vad gäller läsningen, skrivandet och tänkandet. Därför är frågornas kvalitet, hur de komponeras, i vilken ordning de kommer och hur de används CENTRALT i skapande av undervisning (läs Ann Pihlgren och om Sokratiska samtal här). När det klaffar – när eleverna förstår syftet med frågan och att frågan är relevant i förhållande till texten och eleven själv – då kan eleven ta kliv som hen inte trodde var möjliga.

I det större sammanhanget om Tolerans och intolerans ser vi den något sockersöta, men otroligt tydliga (vilket är bra i undervisningssammanhang) All that we share:

Eleverna får tänka, skriva enskilt och samtala med varandra om frågorna:

WHY DO WE PUT PEOPLE IN BOXES?

I reklamfilmen “All that we share” delas människor in i olika grupper baserat på exempelvis ålder, kön, religion, etnicitet och intressen. Men något händer när programledaren börjar ställa personliga frågor. Vad händer då? Vad händer med “boxarna”? Vilka är frågorna? Vilka övergripande behov, drömmar, tankar, känslor har alla människor oavsett “box”? Varför delar vi in människor i fack?

UR EN ELEVS LÄSLOGG (ÅK 8)

Alla i dagens samhälle måste få sig en tankeställare, fundera och förstå att vi placerar människor i lådor. För om man inte kommer till den insikten att man själv gör det så kan man inte förändra på sitt tankesätt. Varken jag eller någon annan kan säga till dig att du måste förändra på det, det måste vara du som bestämmer dig för det. Jag har förstått att jag gör det här, att jag placerar folk i lådor utifrån utseende, personlighet och så vidare. Sedan jag kommit på mig själv att göra det här har jag försökt sluta. Jag har även insett att det är en konst i sig att kunna göra det.

Man kan inte ändra en tanke man haft i hela sitt liv över en natt, det tar tid. Men efter ett visst antal år, månader (eller hur lång tid det nu tar) så kanske man har ändrat på sina tankar. Och om man bara försöker att ändra sitt tankesätt, tycker jag att man gör det rätta. En anledning till att man kan förstå att vi gör fel som placerar människor i lådor är att personer från den ena lådan kan ha jättemycket gemensamt med någon från en annan. Vi alla är bara “simpla” människor. Bara för att jag känner mig som en så kallad pluggis betyder inte det att jag också kan tillhöra någon annan låda en stund. Jag kan ha massvis med gemensamma intressen med någon från en annan låda.

Men om man så gärna vill placera in persongrupper i lådor tycker jag att man kan tänka såhär. Alla vi människor tillhör en enda stor låda. I den stora lådan finns det små fack där olika persongrupper har ett varsitt fack. Men facken har små genvägar till varandra där små saker kan smyga igenom. Vilket för mig betyder att små handlingar/intressen och så vidare kan smyga igenom och det skapas band mellan de olika persongrupperna.

Häftigt när elever tar sjumilakliv i både språk och tanke. Unga kan!

Ett normkritiskt förhållningssätt

”Man kan inte använda media om man ska förstå världen. Om ni väljer att /…/ bara visa min sko! Den är ju jätteful. Den är ju bara en del av mig”. Medier förenklar bilden av verkligheten. Att ge eleverna en mer nyanserad bild av exempelvis människor, länder och sakernas tillstånd är makalöst viktigt! Hur många skor visar du i din undervisning? Hur ser de ut? Hur gamla är de? I vilket skick?

Medier – en introduktion

Ett längre och omfattande projekt om medier har precis inletts för Gäddans tre åttor med en introduktionsdag. Sex lärare (tre i svenska och tre i SO – två lärare/station) ansvarade för 1,5 timmars berättande, övningar, reflektioner och skrivande på totalt tre lektionspass om delarna nyhetsvärdering, källkritik och medievanor.  En kort introduktion om medier fick inleda dagen. På vårt pass fick alla elever fundera på sina egna medievanor. Syftet med de inledande övningarna var att eleverna skulle bli medvetna om hur ofta, hur och i vilket syfte de använder medier (utan att vi lärare la någon värdering i det). Några av frågorna syns i enkäten…. scrolla!

Efter genomförd enkät fick eleverna fundera på hur de själva svarat i förhållande till övriga klassens resultat (Google formulär sammanställer svaren på ett kick). Vi lyfte några resonemang i helklass och några resultat fick eleverna samtala om parvis i bikupor. Undersökningen avslutades med att eleverna fick fundera på och skriva om:

 • Dygnet har 24 h. Du sover ca 8 h=16 vakna h. Hur ser du på ditt användande av medier? Rimligt, vettigt, väl investerad tid eller tvärtom? Du kan börja med att beskriva hur ditt användande av medier ser ut. Ex: Jag använder medier ca 6 timmar om dagen… Jag tittar på Youtube och spelar spel… Jag tycker att jag har en balanserad… Jag har tid…
 • Vilka positiva och negativa konsekvenser får ditt bruk av medier?
 • På vilket sätt påverkas du av ditt mediabruk (det du tar del av)?
 • Hur ofta förhåller du dig kritisk till det som “flimrar förbi”?

Sociala medier under skoltid

Eleverna fick tänka enskilt, resonera parvis och till sist skriva några reflekterande tankar om:

 • Hur förhåller du dig till sociala medier under skoltid? Vilken inställning har du till mobiler i skolan?
 • Finns det tillfällen då det är OK att kolla ”vad som händer”?
 • Hur ofta kollar du mobil/chat/bildforum under en vanlig lektion? Vad kollar du i så fall?
 • Hur tror du att det påverkar ditt lärande?

Kollegialt lärande

Efter den av eleverna uppskattade introduktionsdagen konstaterade vi lärare att vi (utan att tänka på det) lärt oss oerhört mycket av varandra under dagen. Genom att parvis jobba tillsammans i klassrummet skapade vi ett förhållandevis omfattande samtalsunderlag. Vad fungerade bra och mindre bra? Hur hade vi kunnat göra istället? Vi ändrade upplägg under de tre passen, anpassade frågor efter eleverna, strök vissa delar och la till. Ett mycket givande reflekterande samtal om vår egen undervisning blev en biprodukt…. utan att vi egentligen hade tänkt på det. Detta måste vi göra fler gånger, var det någon som sa. Jag håller med 🙂

Berättelser som berör

Läsårets sista lektion blev passande nog med ett härligt gäng ungdomar som går ut nian. Lektionen bjöd därför på sammanfattande tankar om ämnet svenska. Undervisningen har bland annat haft som syfte att:

 • Utmana tankar genom olika berättelser (i bland annat reportage, krönikor, noveller, romaner, bilder, filmer och verkligheten)
 • Uttrycka dessa tankar och åsikter i tal och skrift
 • Ifrågasätta det man ser, läser och hör
 • Utveckla skrivandet i olika typer av texter

En bärande grundidé som undervisningen vilar på är att den ska beröra och/eller att det ska upplevas som viktigt. Ämnena och uppgifterna ska kännas angelägna, vare sig det handlar om POLITIK, VÄNSKAP, KÄRLEK, GLÄDJE, SORG, DILEMMAN eller om något annat. Det ska kännas meningsfullt och det gör det (oftast) om lärandet placeras in i ett sammanhang – med stora övergripande frågor.

Innan jag kunde släppa klassen var jag tvungen att visa en viral succé som jag bara älskar! Historien om Marina Abramovich som återser gamla kärleken Ulay för första gången på över 25 år. Marina och Ulay avslutade sin relation och möttes en sista gång mitt på Kinesiska muren 1988. Under Marinas öppningsdag med utställningen ”The artist is present” 2010 dyker en oväntad gäst upp… gissa vem?

Filmen kommer jag att använda i undervisningen nästa läsår. Det dyker upp massor av frågor i huvudet som eleverna också kan fundera vidare på och använda i olika skrivuppgifter: Vad händer sedan? Vad hände 1988 vid det sista mötet? Hur lång är kinesiska muren och hur många dagar gick de innan de träffade på varandra? Vem skulle du vilja göra en liknande resa med?

Jag visade klippet även i personalrummet där många lärare såg och blev berörda av filmen. När dagen var slut sprang en lärare ifatt mig på parkeringen och berättade en historia från verkligheten som grep tag i mig.

Vet du Fredrik… vill du höra en sann historia om ett möte? För några veckor sedan träffade min mamma sin syster för första gången på 25 år. Tänk vad många människor som inte får träffa varandra för att världen ser ut som den gör. 

Berättelser som berör. På riktigt.

Med ett härligt avslutande möte tar jag nu sommarlov! Kopplar ut allt vad blogg och sociala medier heter. Tack för att du har läst så här långt. Syns och hörs till hösten. HA EN UNDERBAR SOMMAR!