Märkt: frågor

Killar och tjejer

Det är otroligt viktigt att läsa, fundera på och samtala om olika fördomar och ”sanningar”. Ibland är ”sanningarna” så djupt rotade hos oss själva och eleverna att det inte ens upplevs som något problem. Vadå skillnader mellan killar och tjejer? Det spelar väl ingen roll? Det är ju bara så! är kommentarer som brukar vara vanliga inledningsvis. Det är inte lätt att vrida på elevernas uppfattningar och föreställningar, men man måste ju iallafall försöka utmana dem. Detta är ett projekt som genomförts i årskurs sju. Projektet Killar och tjejer syftar till att synliggöra de könsstereotyper som omger oss, hur de påverkar och begränsar oss. Likaså hur djupt rotat de sitter hos var och en och hur svårt det är att kasta av sig olika föreställningar. Vidare får eleverna fundera på hur maktstrukturen ser ut i klassen och generellt på skolan. Hur behandlar lärarna eleverna utifrån ett könsperspektiv?

I filmen Tusen gånger starkare framställs killar och tjejer schablonmässigt och generellt, men det är just det som gör att det blir så tydligt och leder till många bra diskussioner. Under klippet finns några av de frågeställningar eleverna funderat på, resonerat och skrivit om.

Sammanfatta och förklara

 • Vad handlar berättelsen om? Kortfattat med fem meningar.
 • Vad försöker den förklara för oss? Vilken konflikt (problem) finns i berättelsen?
 • Prata om de viktigaste personerna och deras roll i dramat. Hur är personerna? Hur hänger de olika personerna ihop och hur påverkar de varandra?
 • Killarna framställs som en enad grupp. Hur är “killarna”?

Signe

 • Hur förändras Signe?
 • Vilken betydelse har Saga för henne?
 • Hur hade Signes liv sett ut om inte Saga kommit till klassen?

I filmen – under ytan

 • Innan Saga gör entré verkar det trots vissa anspänningar råda harmoni i skolan. När Saga förs ut ur berättelsen verkar balansen åter skapas. Vilken balans är det?
 • Det man inte lider av är ju inget problem, hävdar Mimi, när hon funderar kring hur pojkar och flickor är och tillåts vara i skolan. Hur tror du att resten av klassen tycker?
 • Vad är det som gör att Saga är så frimodig, uppriktig och ifrågasättande?
 • Varför tvingas Saga bort från skolan?
 • På vilket sätt bidrar/hindrar de vuxna till förändring? Klassläraren, bildläraren, gympaläraren och rektorn?

Utanför filmen

 • Känner ni igen er i filmen? Är det så i klassen eller på skolan?
 • Fördelar lärarna ordet rättvist mellan killar och tjejer?
 • Är varje försök att säga sanningen på en skola eller arbetsplats dömt att misslyckas?
 • Känner du till någon berättelse där hjälten offras för att ge övriga kraft att fortsätta jobba vidare i hjältens anda?
 • Hur skapas bilden av vad som är typiskt för killar och tjejer?
 • Jämför dig med en karaktär. Vem är du mest eller minst lik? På vilket sätt? Vad är lika/olika?

Favoritleksaker

Vi går vidare med att eleverna får fundera på vilka leksaker de använde som barn. Roligt, nostalgiskt och ingången till nästa del av projektet.
leksak

Vi undersöker leksakskatalogen

Besök http://www.br-leksaker.se/vaara-kategorier/dockor-dockskaap-och-tillbehoer. Klicka på alla underrubriker. Fundera på:

 • Vilka färger dominerar på sidorna?
 • Vilken utrustning/prylar finns med på bilderna (runt huvudprodukten)?
 • Räkna: Vilket kön har dockorna oftast?
 • Hur många pojkar/flickor förekommer på reklambilderna?

Besök http://www.br-leksaker.se/vaara-kategorier/leksaksbilar-taag-och-flygplanGå in på underrubrikerna och notera:

 • Vilka färger dominerar på sidorna?
 • Vilken utrustning/prylar finns med på bilderna?
 • Räkna: Vilket kön har figurerna oftast?
 • Hur många pojkar/flickor förekommer på reklambilderna?

Frågor att fundera på

 • Vad gör flickorna på bilderna?
 • Vad gör pojkarna?
 • Hur förväntas pojkar och flickor vara (enligt leksakskatalogen)?
 • Vad får det för konskvenser i ett vidare och längre perspektiv?

Att fundera vidare

 • Vad lekte du med?
 • Det är stora skillnader på vad som förekommer på bild i de olika kategorierna. Hur påverkar de leksaker man har och de lekar man leker som barn ens personlighet? Egenskaper? Förmågor? Intressen?
 • Om du tänker på yrkesval, hur kan leksakskatalogen påverka barn i någon riktning?
 • Hur kan leksakskatalogen påverka killars och tjejers uppfattning av vad könen ”ska göra” i en familj?

H&M-katalogen

Gå in på http://www.hm.com/se/department/KIDS  och flickor 92-140, samt 134-170. Notera klädernas färger, mönster och motiv. Upprepa samma undersökning för pojkar 92-140, samt 134-170.

 • Vilka är de vanligaste färgerna för flick- respektive pojkkläder?
 • Vilka är de vanligaste mönstren?
 • Vilka motiv och texter förekommer på kläderna?

Reflektion om kläder

 • Vilken ska kläderna ”användas till”?
 • Vilka ord/känslor/egenskaper förknippas de olika plaggen med?
 • Hur tror du självbilden påverkas av kläderna (hur killar och tjejer ska vara och uppträda)?

hm

Avslutande diskussion utanför katalogerna

För in eleverna på ett resonemang ”utanför” katalogerna, det vill säga vad sidorna förmedlar för värden (tjejer ska vara omhändertagande, gulliga och passiva och killar coola, sportiga och ta mycket plats). Eleverna funderar på:

 • Hur har du blivit påverkad av reklam i din uppväxt vad gäller kläder, leksaker, aktiviteter och annat?
 • Hur stor betydelse tror du att reklam har i skapandet av bilden av vad som är tjejigt och killigt?
 • Vad kan vi dra för lärdom av detta?

SCB

Vi tittar på olika statiska uppgifter om kön: Tid för obetalt arbete i hemmet, Tid för omsorg av barn och Kvinnor, män och lön.

 • Varför ser siffrorna ut som de gör?
 • Vad väcker siffrorna för känslor/tankar?

Slutuppgift

Tidigare gjorde vi en skrivuppgift som hette ”Kökbordsdialogen” där eleverna skulle vrida och vända på könsstereotyper. Roligt förstås, men eleverna hamnade snett och sköt långt utanför målet. Ett år skrev mina elever ett brev till H&M. Riktigt bra!

I år sammanställer vi texterna om Tusen gånger starkare, leksakskatalogen och H&M i en ”formell” uppsats där syfte, frågeställning, undersökning, analys och slutdiskussion ingår.

Förmodligen finns det många och andra sätt att ta sig an frågan. Har du idéer om hur projektet kan utvecklas och förbättras får du mer än gärna höra av dig 🙂 PM på Facebook eller kommentera nedan.