Märkt: Soundcloud

Det dunkelt sagda

Jag gillar när det blir dynamik och variation i en lektion, vilket oftast avspeglar sig i elevernas engagemang och motivation. Här en enkel lektionsidé som kan fungera som en avslutande uppgift efter bok/textläsning. Ett samtal om texten där eleverna börjar med att anteckna sina tankar om:

  • Det du tyckte om i boken,
  • det du inte tyckte om,
  • dina favoritmeningar (koppla i boken, till omvärlden och dig själv).

Efter ca 15 minuters tänkande och skrivande grupperas eleverna parvis och spelar in ett samtal (ca tio minuter långt). När eleverna sitter tillsammans utan hela klassens och lärarens närvaro är det som om tanken flödar friare. Jag har testat flera gånger och slås alltid av hur långt eleverna kan komma i sina tankar med hjälp av varandras frågor, instick och kommentarer.

Eleverna lyssnar på sitt samtal och kompletterar de ursprungliga tankarna i sin läslogg. Ibland får eleverna lyssna på varandras samtal och då händer något igen. Tankarna om boken… som först fanns hos varje elev och sedan blev processade i ett samtal… som spelades in med digital teknik… når nu alla som har läst texten… Cirkeln är sluten och samtidigt snurrar tankarna vidare i nya banor. Quicktime+Soundcloud, press play för att lyssna på några elever:

Eleverna läser en bok. Tänker. Skriver ned sina tankar. När eleverna sätter ord på sina tankar händer det något. När de får höra andras tankar händer det något igen. Lite till och ännu mer. Tillsammans kan de tänka vidare och i nya banor. Samtalets kraft när det fungerar som allra bäst.

Läsa. Tänka. Skriva. Samtala. Och några digitala verktyg. Svenska!