En lärare vars elever lär sig mycket

För en dryg vecka sedan frågade jag mina elever Hur gör en elev som lär sig mycket? Jag fick tipset i en FB-grupp att fråga samma elever vad som kännetecknar en lärare som undervisar så att många elever lär sig mycket. Sagt och gjort. Eleverna funderade en stund och skrev sina svar. Dessa har jag kategoriserat under passande rubriker. Det blev tydligt vad mina elever tycker är viktigt, men det betyder inte att den ena är viktigare än det andra.

Alla elever svarade att läraren…

VARIERAR UNDERVISNINGEN

Läraren har genomgångar nästan varje lektion. Tittar på filmer ibland. Inspirerar eleverna och gör lektionerna roliga. Diskutera är jätteviktigt. Små uppgifter inom området och stora ibland. Varierar sina arbetssätt. Till exempel hitta på nya sätt att lära ut och gör det på ett lite roligt/annorlunda sätt. Undervisning som eleverna fascineras av.

GÖR UNDERVISNINGEN INTRESSANT

Göra något roligt så att man har ett roligt minne sammankopplat till det man har lärt sig. En lärare ska göra så att ämnet låter intressant, då blir det enklare för eleven att hålla fokus och lära sig om ämnet. Jag tycker att det är lättare att lära sig om läraren är kul och kreativ. Läraren ska vara inspirerande och ha roliga, men nyttiga lektioner.

Hälften svarade att läraren…

HJÄLPER ALLA ATT LÄRA SIG

Läraren har många genomgångar och förklarar saker muntligt för eleverna. Och om eleverna inte förstår försöker läraren förklara på ett annat sätt. Om en elev inte förstår ska läraren fortsätta hjälpa. Jag tycker hen ska vara uppmärksam så att eleverna hänger med och förstår.

ÄR TYDLIG

Läraren är väldigt tydlig och bra på att förklara. Läraren brukar också ha ordning och reda i klassrummet, alla ska lyssna och inte hålla på med annat. Läraren måste förklara utförligt och göra roliga saker. Vara tydlig när det gäller uppgifter (berätta tydligt vad man ska göra och när det ska vara klart).

Enstaka svarade att läraren…

TILLÅTER ELEVINFLYTANDE

Får man bestämma själv hur man ska arbeta tror jag att man blir mer motiverad och jobbar så gott man kan eftersom man är nöjd med arbetssättet. Lärarna ska tänka på att fråga oss elever hur vi tycker vi lär oss bäst.

ÄR POSITIV INSTÄLLNING TILL MÄNNISKOR

Skratta åt sig själv när hen gör något tokigt eller roligt. Även att hen respekterar alla tycker jag är viktigt. Läraren med “duktiga” elever tror jag är väldigt positiv. Jag jobbar hellre när läraren är glad eftersom alla uppgifter då automatiskt blir roligare.

FÖRBEREDER SIG INFÖR LEKTIONEN (ÄMNESKOMPETENS)

Kunnig och ambitiös. Läraren måste ha förberett vad man ska göra. Jag tror även att läraren ska vara intresserad av ämnet den lär ut. En lärare ska vara förberedd och ha med material till lektionerna som eleverna kan arbeta med.

Vad tycker eleverna om min undervisning?

Nästa lektion fick mina elever fylla i ett enkelt formulär för att gradera hur de uppfattar min undervisning. Kategorierna ovan är något som jag och alla lärare kan tänka på och förbättra. För mig blev undersökningen tydlig. Eleverna tycker att det mesta fungerar bra, men det finns saker med enskilda elever som jag måste hitta bättre lösningar på. Generellt tycker klassen att mitt utvecklingsområde är elevinflytande. En tredjedel av klassen tycker att de sällan får möjlighet att påverka undervisningens innehåll och upplägg. Det blir en utmaning!

Om du är intresserad av formuläret, finns det här.

  1. Kiki Nilsson

    Vilket spännande resultat. Jag tycker att den visar på elevinflytande när eleverna får berätta för dig vad de gillar och du lyssnar uppmärksamt och är villig att utvecklas. Skapar nog dynamik och öppenhet för dem att vara villiga att utvecklas till ”elever som lär”. Modigt!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s